HUND

LÖPANDE ÅRET RUNT


YRKESUTBILDNING

FÖRELÄSNINGAR

MARS

14 mars + 16 mars

APRIL

11 april + 13 april

JUNI

8 juni + 10 juni

JULI

18 juli + 21 juli

AUGUSTI

17 augusti + 21 augusti

SEPTEMBER

12 september + 15 september

OKTOBER

10 oktober + 13 oktober

NOVEMBER

7 november + 10 november