Lärare/Handledare/Mentor/Föreläsare/Konsult

Nationell- och Internationellt Certifierad Instruktör

Ensam i Sverige med titlarna "Certified Body Language Expert" vid Body Language Academy by Joe Navarro (USA)

och "Certified Professional Dogtrainer" Karen Pryor Academy for Animal Training and Behavior (USA)

samt är Karen Pryor Academy Certified Training Partner (KPA-CTP)


Med rätt glasögon på, med rätt fokus och med noga utvalda utbildningar har Mimmi decenniers erfarenhet och kunskap om signaler, beteenden och kommunikation för både människa och hund. Utifrån detta utbildar, handleder och föreläser hon för företag med personal, för myndigheter samt privatpersoner i både yrkesutbildningar, kurser, föreläsningar och konsultationer.

Med flertalet utbildningar och certifieringar, nationellt såväl som internationellt och inom flera områden, kan Mimmi stolt som första svensk nu även lägga till den internationellt professionella titeln "Certified Body Language Expert" tillsammans med utbildningen "Certifierad EQ-Handledare" som genomfördes 2012.

Mimmi examineras till "Ventilationsingenjör" (2022) men även "Key Account Manager" (2023) vid Sälj- och Marknadshögskolan i Göteborg. Hon har även arbetat med barn och unga i pedagogiska miljöer med hund och har nedanstående utbildningar på sitt CV.

”Att arbeta stödjande med barn och unga i socioemotionella svårigheter” (7.5 hp Luleå Tekniska Universitet)

”Mobbning i lärande miljöer” (7.5 hp Umeå Högskola)

Mer information om Mimmi finns på:

www.aurorahundtjanst.se

FÖRELÄSNINGEN

MÄNNISKAN OCH PERSONLIGHETEN - VEM ÄR DU?


INFORMATION KOMMER SNART


MÄNNISKAN OCH PERSONLIGHETEN. VEM ÄR DU?

FAQ Vanliga frågor och svar


När börjar och startar föreläsningen?

Föreläsningen genomförs vid ett tillfälle den 19 september klockan 18.30-20.30. När du anmäler dig och har betalat avgiften får du mail med den klassrumslänk som vi samma dag kommer att mötas i vid föreläsningen.

Hur länge har jag tillgång till föreläsningen?

Föreläsningen sker LIVE i ett online klassrum och kan inte ses i efterhand. Deltagare måste närvara i klassrummet under angivna tider för föreläsningen.


Får jag något intyg eller diplom för mitt deltagande?

Självklart ! På lärplattformen där du loggade in efter din betalning och hämtade möteslänken för föreläsningen finns ett för dig DIPLOM med ditt namn att ladda ned och skriva ut. Rama in och sätt upp på väggen !

Kan jag vara anonym i klassrummet och inte synas eller höras?

Svar JA. Det går utmärkt att vara 100% anonym i klassrummet och själv bara se och höra det föreläsaren levererar.
När du kliver in i klassrummet stänger du av både din datorkamera samt stänger av din mikrofon (mute) så är du helt osynlig för andra.
Se nedanstående information och rutin som måste genomföras om du önskar vara anonym.

Om du vill vara ANONYM (viktig info):

När du anmäler dig till föreläsningen via knapp "BOKA och BETALA" och ska fylla i ditt För- och Efternamn i betalningsskedet skriver du även det alias/namn inom citat tecken som du vill använda vid inträdet i online klassrummet (t ex "Vetgirig", "Stina" eller annat).
Andra i klassrummet kommer endast se det namn du själv valt. Detta moment måste du själv ta ansvar för då föreläsaren behöver kunna koppla ditt namn/alias till din betalning för att släppa in rätt deltagare vid rätt tillfälle. Har du vid betalningsmomentet angivit ett alias inom citat tecken kommer föreläsaren se att det är just du som knackar på online klassrumsdörren och att du är berättigad att komma in.