Lärare/Handledare/Mentor/Föreläsare/Konsult

Nationell- och Internationellt Certifierad Instruktör

Ensam i Sverige med titlarna "Certified Body Language Expert" vid Body Language Academy by Joe Navarro (USA)

och "Certified Professional Dogtrainer" Karen Pryor Academy for Animal Training and Behavior (USA)

samt är Karen Pryor Academy Certified Training Partner (KPA-CTP)


M I M M IXJ A N E L D


Vargflockens dynamik, struktur och liv.

Decennier av obeveklig vetgirighet har resulterat i decenniers erfarenhet och kunskaper om beteenden, kommunikation och signaler inom hund, människa men även varg. Utifrån detta utbildar, handleder och föreläser Mimmi för företag med personal, för myndigheter samt privatpersoner i både yrkesutbildningar, kurser, föreläsningar och konsultationer inom olika områden.

Mimmi är Certifierad EQ-Handledare sedan 2012 och har med högskolestudier i relaterade ämnen arbetat med barn och unga i pedagogiska miljöer med hund.

Hösten 2021 examineras hon till "Certifierad Handledare i Sorgbearbetning" och uppbär som första svensk nu även titeln "Certified Body Language Expert" (människa).

Att lära om om varg har givit mig ett betydligt bredare spektrum av hur beteenden, interaktion, kommunikation, regelverk, roll- fördelning och gruppdynamik kan samexistera och framförallt - det du ser kan innebära något helt annat än det du tror.

Med totalt 4 resor till vargcentret och Shaun Ellis (dokumentärproduktioner på National Geographic Channel och Animal Planet) levererar föreläsningen guldklimpar och höjdpunkter (teori, bild, film) från mina utbildningsresor

”Wolf Awareness Day”

”Basic Wolf Course"

”Understanding Your Dog”.

Utöver detta har Mimmi i samarbete med Shaun även arrangerat och samordnat utbildningsresa för svenska elever till England.

FÖRELÄSNINGENVad definierar en vargflock?

Identiteter, funktioner, roller och sociala positioner?

Vilken individ ansvarar för vad?

Sociala positioner vid middagsbordet?

Val av bytesdjur och utförande?

Varför bemöter vargar människor olika?

Hur bemöter hanar mänskliga män?

Hur bemöter tikar mänskliga kvinnor?

Vargens ansiktsklocka - social struktur

Flockens kommunikativa varningssystem

Doftmarkeringar

Akustisk vargkommunikation

Tre säregna ylanden utifrån budskap

Alfatikens kull och dräktighet

DNA och social position

Vargflockens CEO

Vargrevir

Naturliga konkurrensen

Dödsdansen


SMAKPROV - Lärande om VARGFLOCKEN hos "Mannen som lever med Vargar"
 Lärande om VARGFLOCKEN Lärande hos "Mannen som lever med Vargar"

399 kr

VARGFLOCKEN Lärande hos "Mannen som lever med Vargar"

Vargflockens dynamik, struktur och liv.FAQ Vanliga frågor och svar

När börjar och startar föreläsningen?

Föreläsningen genomförs vid ett tillfälle den 30 september klockan 18.00-21.00. När du anmäler dig och har betalat föreläsningsavgiften får du mail med den klassrumslänk som vi samma dag kommer att mötas i vid föreläsningen.

Hur länge har jag tillgång till föreläsningen?

Föreläsningen sker LIVE i ett online klassrum och kan inte ses i efterhand. Deltagare måste närvara i klassrummet under angivna tider för föreläsningen.

Kan jag vara anonym i klassrummet och inte synas eller höras?

Svar JA. Det går utmärkt att vara 100% anonym i klassrummet och själv bara se och höra det föreläsaren levererar.
När du kliver in i klassrummet stänger du av både din datorkamera samt stänger av din mikrofon (mute) så är du helt osynlig för andra. Se nedanstående information och rutin som måste genomföras om du önskar vara anonym.

Om du vill vara ANONYM (viktig info):

När du anmäler dig till föreläsningen via knappen "BOKA och BETALA" och ska fylla i ditt För- och Efternamn i betalningsskedet skriver du även det alias/namn inom citat tecken som du vill använda vid inträdet i online klassrummet (t ex "Vetgirig", "Stina" eller annat).

Andra i klassrummet kommer endast se det namn du själv valt. Detta moment måste du själv ta ansvar för då föreläsaren behöver kunna koppla ditt namn/alias till din betalning för att släppa in rätt deltagare vid rätt tillfälle. Har du vid betalningsmomentet angivit ett alias inom citat tecken kommer föreläsaren se att det är just du som knackar på online klassrumsdörren och att du är berättigad att komma in.