Lärare/Handledare/Mentor/Föreläsare/Konsult

Nationell- och Internationellt Certifierad Instruktör

Ensam i Sverige med titlarna "Certified Body Language Expert" vid Body Language Academy by Joe Navarro (USA)

och "Certified Professional Dogtrainer" Karen Pryor Academy for Animal Training and Behavior (USA)

samt är Karen Pryor Academy Certified Training Partner (KPA-CTP)


Vargflockens dynamik, struktur och liv.

Decennier av obeveklig vetgirighet har resulterat i erfarenhet och kunskaper om beteenden, kommunikation och signaler inom hund, människa men även varg.

Att lära om om varg har givit mig ett betydligt bredare spektrum av hur beteenden, interaktion, kommunikation, regelverk, roll- fördelning och gruppdynamik kan samexistera. Framförallt, det du ser kan innebära något helt annat än det du tror.

Med fyra resor till Shaun Ellis och hans vargar (känd från dokumentär National Geographic Channel och Animal Planet) bjuds du på absoluta höjdpunkter och guldkorn från mina resor med unikt bild- och filmmaterial ackompanjerat av teoretiskt relevant innehåll.

”Wolf Awareness Day” ”Basic Wolf Course"

”Understanding Your Dog”

FÖRELÄSNINGEN

Reseskildring hemma hos 'Mannen som lever med Vargar'


Vad definierar en vargflock?

Identiteter, funktioner, roller och sociala positioner?

Vilken individ ansvarar för vad?

Sociala positioner vid middagsbordet?

Val av bytesdjur och utförande?

Varför bemöter vargar människor olika?

Hur bemöter hanar mänskliga män?

Hur bemöter tikar mänskliga kvinnor?

Vargens ansiktsklocka - social struktur

Flockens kommunikativa varningssystem

Doftmarkeringar

Akustisk vargkommunikation

Tre säregna ylanden utifrån budskap

Alfatikens kull och dräktighet

DNA och social position

Vargflockens CEO

Vargrevir

Naturliga konkurrensen

Dödsdansen

SMAKPROV

HEMMA HOS "Mannen som lever med Vargar"VARG Reseskildring hemma hos "Mannen som lever med Vargar"

FAQ Vanliga frågor och svar

När börjar och startar föreläsningen?

Föreläsningen genomförs vid ett tillfälle den 20 november klockan 19.00-21.00. När du anmäler dig och har betalat avgiften får du direkt tillgång till den möteslänk som vi kommer att mötas i dagen för föreläsningen.

Hur länge har jag tillgång till föreläsningen?

Föreläsningen sker LIVE i ett online klassrum och kan inte ses i efterhand. Deltagare måste närvara i klassrummet under angivna tider för föreläsningen.


Får jag något intyg eller diplom för mitt deltagande?

Självklart ! På lärplattformen där du loggade in efter din betalning och hämtade möteslänken för föreläsningen finns ett för dig DIPLOM med ditt namn att ladda ned och skriva ut. Rama in och sätt upp på väggen !

Kan jag vara anonym i klassrummet och inte synas eller höras?

Svar JA. Det går utmärkt att vara 100% anonym i klassrummet och själv bara se och höra det föreläsaren levererar.
När du kliver in i klassrummet stänger du av både din datorkamera samt stänger av din mikrofon (mute) så är du helt osynlig för andra. Se nedanstående information och rutin som måste genomföras om du önskar vara anonym.

Om du vill vara ANONYM (viktig info):

När du anmäler dig till föreläsningen via knappen "BOKA och BETALA" och ska fylla i ditt För- och Efternamn i betalningsskedet skriver du även det alias/namn inom citat tecken som du vill använda vid inträdet i online klassrummet (t ex "Vetgirig", "Stina" eller annat).

Andra i klassrummet kommer endast se det namn du själv valt. Detta moment måste du själv ta ansvar för då föreläsaren behöver kunna koppla ditt namn/alias till din betalning för att släppa in rätt deltagare vid rätt tillfälle. Har du vid betalningsmomentet angivit ett alias inom citat tecken kommer föreläsaren se att det är just du som knackar på online klassrumsdörren och att du är berättigad att komma in.