Lärare/Handledare/Mentor/Föreläsare/Konsult

Nationell- och Internationellt Certifierad Instruktör

Ensam i Sverige med titlarna "Certified Body Language Expert" vid Body Language Academy by Joe Navarro (USA)

och "Certified Professional Dogtrainer" Karen Pryor Academy for Animal Training and Behavior (USA)

samt är Karen Pryor Academy Certified Training Partner (KPA-CTP)

Hundspråk - Signaler, Beteenden och Kommunikation

Med rätt glasögon på med rätt fokus och med noga utvalda utbildningar har Mimmi decenniers erfarenhet och kunskap om hundars signaler, beteenden och kommunikation. Utifrån detta utbildar, handleder och föreläser hon för företag med personal, för myndigheter samt privatpersoner i både yrkesutbildningar, kurser, föreläsningar och konsultationer inom hund.

Med flertalet utbildningar och certifieringar, nationellt som internationellt inom flera områden uppbär hon som första svensk nu även titeln "Certified Body Language Expert" för människa.

Mimmi är Certifierad EQ-Handledare sedan 2012, har arbetat med barn och unga i pedagogiska miljöer med hund och utöver nedanstående utbildningar på sitt CV examineras hon hösten 2021 till "Certifierad Handledare i Sorgbearbetning".

”Att arbeta stödjande med barn och unga i socioemotionella svårigheter” (7.5 hp Luleå Tekniska Universitet)

”Mobbning i lärande miljöer” (7.5 hp Umeå Högskola)

Mer information om Mimmi finns på:

www.aurorahundtjanst.se


HUNDSPRÅK


SIGNALER - BETEENDEN - KOMMUNIKATION


Föreläsningen riktar sig till alla oavsett tidigare kunskaper.

Smakprov ur filmen "Hundspråk"


HUNDSPRÅK - Signaler, beteenden, Kommunikation

FAQ Vanliga frågor och svar

När börjar och startar föreläsningen?

Föreläsningen genomförs vid ett tillfälle den 8 augusti klockan 18.00-21.00. När du anmäler dig och har betalat föreläsningsavgiften får du mail med den klassrumslänk som vi samma dag kommer att mötas i vid föreläsningen.

Hur länge har jag tillgång till föreläsningen?

Föreläsningen sker LIVE i ett online klassrum och kan inte ses i efterhand. Deltagare måste närvara i klassrummet under angivna tider för föreläsningen.

Kan jag vara anonym i klassrummet och inte synas eller höras?

Svar JA. Det går utmärkt att vara 100% anonym i klassrummet och själv bara se och höra det föreläsaren levererar.
När du kliver in i klassrummet stänger du av både din datorkamera samt stänger av din mikrofon (mute) så är du helt osynlig för andra.
Se nedanstående information och rutin som måste genomföras om du önskar vara anonym.

Om du vill vara ANONYM (viktig info):

När du anmäler dig till föreläsningen via knappen "BOKA och BETALA" och ska fylla i ditt För- och Efternamn i betalningsskedet skriver du även det alias/namn inom citat tecken som du vill använda vid inträdet i online klassrummet (t ex "Vetgirig", "Stina" eller annat).
Andra i klassrummet kommer endast se det namn du själv valt. Detta moment måste du själv ta ansvar för då föreläsaren behöver kunna koppla ditt namn/alias till din betalning för att släppa in rätt deltagare vid rätt tillfälle. Har du vid betalningsmomentet angivit ett alias inom citat tecken kommer föreläsaren se att det är just du som knackar på online klassrumsdörren och att du är berättigad att komma in.